Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften
   huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied.

Informatie omtrent gewestelijke uitvoeringsplannen kan u ook hier terugvinden.

 

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 9 juni tot en met 7 augustus 2020:

van 19 mei tot en met 17 juli 2020:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter.

 • Via deze link is ook een ingesproken toelichting te bekijken over het plan, de achtergrond en de procedure van het openbaar onderzoek. Wie vragen heeft of de plannen wil inkijken, neemt contact met Goedele Schuerman, 0491 25 97 03. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt met de gemeente om het plan in te kijken.

  Bezorg ons uw inspraakreactie tot en met 17 juli 2020 via het formulier.

 

Aanvragen planologisch attest

van 9 juni tot en met 8 juli 2020:

 • openbaar onderzoek over de aanvraag voor het bekomen van een planologisch attest voor het bedrijf Mercedes Benz in Wemmel.

U kan ons uw inspraakreactie bezorgen tot en met 8 juli 2020 via het formulier.

 

 • openbaar onderzoek over de aanvraag voor het bekomen van een planologisch attest voor het bedrijf Barias in Roeselare en Staden.

U kan ons uw inspraakreactie bezorgen tot en met 8 juli 2020 via het formulier.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord