Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Procedure gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ontwerpfase.

Voorlopige vaststelling van ontwerp-plan door Vlaamse Regering.

Aankondiging Openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek (60 dagen).

Vlaamse Regering verwerkt de adviezen en past plan indien nodig aan.

Vlaamse Regering neemt principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan Raad van state.

Definitieve vaststelling van plan door Vlaamse Regering (uiterlijk 10 maanden na einde openbaar onderzoek).

Publicatie in Belgisch Staatsblad (veertien dagen later wordt het plan van kracht).

 

De juiste procedureregels staan beschreven in artikel 2.2.6 tot 2.2.8 van de Vlaamse Codex RO.