Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 14/06/2002
openbaar onderzoek van 19/08/2002 tot en met 17/10/2002
advies Vlacoro op 11/02/2003
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 16/05/2003
definitieve vaststelling op 10/07/2003
publicatie in staatsblad op 2/09/2003
van kracht op 16/09/2003
De Vlaamse regering heeft op 10 juli 2003 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Aalst definitief vastgesteld. Met dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke lijn zij Aalst ruimtelijk wil zien ontwikkelen. Bovendien maakt zij bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften voor nieuwe ruimte voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur en groengebieden. Zo wil de regering er zorg voor dragen dat de regio Aalst zich in de nabije toekomst op een ruimtelijk evenwichtige manier ontwikkelt.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage IV:
Toelichtingsnota

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord