Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 16/05/2003
openbaar onderzoek van 18/08/2003 tot en met 16/10/2003
advies Vlacoro op 17/02/2004
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 23/04/2004
definitieve vaststelling op 4/06/2004
publicatie in staatsblad op 2/08/2004
van kracht op 16/08/2004

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2011 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regiongaalstedelijk gebied Turnhout - Deelplan 4 - Gemengd regionaal bedrijventerrein Bentel definitief vastgesteld. Dit is een gedeeltelijke herneming van het RUP na het arrest van de Raad van State waarbij dat onderdeel van het RUP vernietigd werd.

  • Arrest van de Raad van State van 23-02-2010, nr 201.207 vordering tot vernietiging

    Conclusie van het Arrest:

    De Raad van State vernietigt het besluit van 4 juni 2004 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout voor wat betreft het deelplan 4 "Gemengd regionaal bedrijventerrein Bentel"
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord