Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening grootstedelijk gebied Gent
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 22/10/2004
openbaar onderzoek van 10/01/2005 tot en met 10/03/2005
advies Vlacoro op 28/06/2005
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 10/11/2005
definitieve vaststelling op 16/12/2005
publicatie in staatsblad op 19/01/2006
van kracht op 2/02/2006

De Vlaamse Regering heeft op 9 juli 2010 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C Parkbos definitief vastgesteld. Dit is een gedeeltelijke herneming van het RUP na het arrest van de Raad van State waarbij dat onderdeel van het RUP vernietigd werd.

  • Arrest van de Raad van State van 17-03-2010, nr 202.008 vordering tot vernietiging

    Conclusie van het Arrest:

    De Raad van State vernietigt het besluit van 16 december 2005 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening grootstedelijk gebied Gent”, voor wat betreft deelproject 6C - groenpool Parkbos.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:
Bijlage III:
Onteigeningsplannen en tabellen
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage IV:
Toelichtingsnota
Bijlage V:

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord