Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
 • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 26/10/2007
openbaar onderzoek van 3/12/2007 tot en met 31/01/2008
advies Vlacoro op 10/06/2008
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 3/10/2008
definitieve vaststelling op 21/11/2008
publicatie in staatsblad op 12/12/2008
van kracht op 26/12/2008

De Vlaamse Regering heeft op 29 oktober 2010 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Roeselare - deelgebieden 6, 7 en 11 definitief vastgesteld. Dit is een gedeeltelijke herneming van het RUP na het arrest van de Raad van State waarbij dat onderdeel van het RUP vernietigd werd.

 • Arrest van de Raad van State van 15-06-2010, nr 205.195 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van 21 november 2008 van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare”, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2008, in zoverre het betrekking heeft op het deelgebied 6 "Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied Roeselare-Oost".
 • Arrest van de Raad van State van 15-06-2010, nr 205.196 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van 21 november 2008 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2008, in zoverre het betrekking heeft op het deelgebied 11 - watergebonden bedrijventerrein en overslaggebied Schaapbrug Roeselare.
 • Arrest van de Raad van State van 15-06-2010, nr 205.243 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van 21 november 2008 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare”, in zoverre het betrekking heeft op het deelgebied 7 - “Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied Roeselare-Noord”.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Ruimtelijk Veiligheidsrapport

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord