Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
 • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 5/09/2008
openbaar onderzoek van 6/10/2008 tot en met 4/12/2008
advies Vlacoro op 8/04/2009
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 30/04/2009
definitieve vaststelling op 19/06/2009
publicatie in staatsblad op 9/07/2009
van kracht op 23/07/2009
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 moet steeds in samenhang met het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 beschouwd worden. Dit laatste besluit is ook in het plannenregister van de gemeenten opgenomen en daar eveneens ter inzage gelegd. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010 werd het deelplan 10 "Gebied voor Stedelijke activiteiten Vredebaan" ingetrokken. Dit betekent dat dit deelplan niet meer bestaat en dat de gewestplanbestemmingen, industriegebied en woongebied, zoals vastgelegd in het gewestplan van toepassing zijn.
 • Arrest van de Raad van State van 06-01-2012, nr 217.133 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" wat het deelproject 5 B "Gemengd regionaal bedrijventerrein Satenrozen / Keizershoek" betreft.
 • Arrest van de Raad van State van 17-03-2010, nr 201.964 vordering tot schorsing

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" wat het deelproject 3 "Gebied voor stedelijke activiteiten Vredebaan" (plan 10) betreft.
 • Arrest van de Raad van State van 17-03-2010, nr 201.965 vordering tot schorsing

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" wat het deelproject 1 J "Woongebied Groeningen" betreft.
 • Arrest van de Raad van State van 17-03-2010, nr 201.963 vordering tot schorsing

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" wat het deelproject 1 K "Woongebied Lindelei" betreft.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord