Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
 • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 6/12/2013
openbaar onderzoek van 20/12/2013 tot en met 17/02/2014
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 30/04/2014
definitieve vaststelling op 20/06/2014
publicatie in staatsblad op 22/07/2014
van kracht op 5/08/2014
 • Arrest van de Raad van State van 21-06-2016, nr 235.166 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk, in zoverre dit het deelgebied 11 betreft.
 • Arrest van de Raad van State van 11-10-2016, nr 236.049 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk, in zoverre dit de zone "Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek" binnen het deelgebied 10 "Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek Zonhoverheide" betreft.
 • Voor de Raad van State werd de nietigverklaring en schorsing gevorderd van het volledige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk'.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage IV:
Toelichtingsnota
Bijlage V:
Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
Bijlage VI:
PlanMER
Bijlage VII:
PlanRVR

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord