Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Oostelijke Tangent Sint-Niklaas

Het goedkeuringsbesluit van 13 januari 2007 is deels vernietigd door de Raad van State met het arrest  nr. 245.690 van 8 oktober 2019. Volgende delen zijn vernietigd:

1) de op het grafisch plan ingetekende strook parallel met de Damstraat en achter de woningen in de Damstraat, die is aangeduid als “gebied voor wegeninfrastructuur” (artikel 2),

2) de zone voor “overdruk voor landschappelijke en functionele inpassing van infrastructuur”  (artikel 4) die onmiddellijk aansluit op de in punt 1 vermelde zone langs de Damstraat en

3) de “zone voor waterbeheer” (artikel 5) voor de percelen C441d, C440a en C473.

Het arrest kan u hier terugvinden.

BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 4/12/2015
openbaar onderzoek van 19/01/2016 tot en met 18/03/2016
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 9/12/2016
definitieve vaststelling op 13/01/2017
publicatie in staatsblad op 18/01/2017
van kracht op 1/02/2017
  • Arrest van de Raad van State van 08-10-2019, nr 245.690 vordering tot vernietiging

    Conclusie van het Arrest:

    Het goedkeuringsbesluit van 13 januari 2007 is deels vernietigd door de Raad van State met het arrest nr. 245.690 van 8 oktober 2019. Volgende delen zijn vernietigd: 1) de op het grafisch plan ingetekende strook parallel met de Damstraat en achter de woningen in de Damstraat, die is aangeduid als “gebied voor wegeninfrastructuur” (artikel 2), 2) de zone voor “overdruk voor landschappelijke en functionele inpassing van infrastructuur” (artikel 4) die onmiddellijk aansluit op de in punt 1 vermelde zone langs de Damstraat 3) de “zone voor waterbeheer” (artikel 5) voor de percelen C441d, C440a en C473.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord