Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Oppervlaktedelfstoffenzone "Alluviale Klei van Schelde- en Maasbekken & Polderklei"
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 11/05/2012
openbaar onderzoek van 12/06/2012 tot en met 10/08/2012
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 22/03/2013
definitieve vaststelling op 3/05/2013
publicatie in staatsblad op 27/05/2013
van kracht op 10/06/2013
  • Arrest van de Raad van State van 13-07-2015, nr 231.935 vordering tot vernietiging

    Conclusie van het Arrest:

    De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2013 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Alluviale klei van Schelde- en Maasbekken en Polderklei" in zoverre het deelplan 1 "Zones Eine en Rijtmeersen 2 (Oudenaarde)" en deelplan 2 "Zone Normandië (Wortegem - Petegem)" betreft.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord