Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Noord-Zuidverbinding N74
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 4/04/2014
openbaar onderzoek van 16/06/2014 tot en met 14/08/2014
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 6/02/2015
definitieve vaststelling op 27/03/2015
publicatie in staatsblad op 21/04/2015
van kracht op 5/05/2015
  • Arrest van de Raad van State van 12-05-2017, nr 238.181 vordering tot vernietiging

    Conclusie van het Arrest:

    De Raad van State vernietigt het besluit van 27 maart 2015 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Noord-zuidverbinding N74", en het besluit van 25 februari 2014 van de dienst Milieueffectrapportage waarbij het plan-milieueffectrapport dat werd ingediend voor het agentschap Wegen en Verkeer Limburg wordt goedgekeurd.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord