Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Landbouw-, natuur- en bosgebieden Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
 • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 19/12/2014
openbaar onderzoek van 3/02/2015 tot en met 3/04/2015
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 18/09/2015
definitieve vaststelling op 30/10/2015
publicatie in staatsblad op 19/11/2015
van kracht op 3/12/2015
 • Arrest van de Raad van State van 11-10-2017, nr 239.356 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur - regio Zenne - Dijle - Pajottenland 'landbouw-, natuur- en bosgebieden Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden' in zoverre het de percelen 196/A, 196/B, 197/C, 197/D en 248/C betreft.
 • Arrest van de Raad van State van 11-10-2017, nr 239.355 vordering tot vernietiging

  Conclusie van het Arrest:

  De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur - regio Zenne - Dijle - Pajottenland 'landbouw-, natuur- en bosgebieden Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden', in zoverre het perceel 190/L betreft.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn.
Bijlage V:
PlanMER

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord