Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

'Closing the Circle' in Houthalen-Helchteren
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 9/05/2014
openbaar onderzoek van 16/06/2014 tot en met 14/08/2014
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 19/12/2014
definitieve vaststelling op 17/03/2017
publicatie in staatsblad op 28/04/2017
van kracht op 12/05/2017

Op 6 maart 2015 keurde de Vlaamse Regering de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Closing the Circle' in Houthalen-Helchteren goed. Het GRUP heeft als voorwerp de valorisatie van bestaande afvalopslagplaatsen en de ontwikkeling van duurzame natuur- en landschapswaarden op de vrijgekomen afvalopslagplaatsen op de Remo-site in Houthalen-Helchteren. De Raad van State besliste op 19 september 2016 dat het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 moet worden vernietigd. De Vlaamse Regering trekt nu haar besluit van 6 maart 2015 in en beslist, na nieuw advies van de Raad van State, opnieuw tot definitieve vaststelling van het GRUP 'Closing the Circle' in Houthalen-Helchteren. De door de auditeur van de Raad van State vastgestelde onregelmatigheden worden deels rechtgezet en deels met motieven weerlegd.

  • Arrest van de Raad van State van 23-10-2018, nr 242.753 vordering tot vernietiging

    Conclusie van het Arrest:

    De Raad van State vernietigt: - artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2017 “houdende intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan „Closing the Circle¿ in Houthalen-Helchteren en houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan „Closing the Circle¿ in Houthalen-Helchteren”; - de beslissing van de dienst Milieueffectrapportage van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Vlaamse Gewest van 25 mei 2011 houdende de goedkeuring van het plan-milieueffectrapport voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan „Closing the Circle¿ in Houthalen-Helchteren, en - de beslissing van de dienst Milieueffectrapportage van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Vlaamse Gewest van 19 september 2014 om het initiële plan-milieueffectrapport „Closing the Circle¿ in Houthalen-Helchteren ongewijzigd goed te keuren. De Raad van State verwerpt het beroep voor het overige.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord