Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/06/2020 Zolder - Lummen Zuid: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen: openbaar onderzoek van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020
9/06/2020 Golfterrein Witbos: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
29/05/2020 Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden

Dit GRUP volgt de procedure met voortraject. Hier vindt u meer info over het voortraject.

Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Willebroek

Het openbaar onderzoek van dit grup liep van 18/02/2020 tot en met 15/05/2020
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 24/01/2020
openbaar onderzoek van 18/02/2020 tot en met 15/05/2020
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente Willebroek. De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 24/01/2020. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek dat voorzien was van 18/02/2020 tot en met 17/04/2020. Omwille van de maatregelen inzake het Corona / Covid-virus werd het openbaar onderzoek geschorst van 27/3 tot 24/4. Het openbaar onderzoek wordt opnieuw geopend vanaf 25/4 en beëindigd op 15/05/2020. In die periode kunt u nog opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie
Bijlage V:
Bijlage VI:

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord