Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

18/02/2020 Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden: openbaar onderzoek van 18/02/2020 tot en met 17/04/2020
7/02/2020 R4 - knoop Wondelgem: principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden

Dit GRUP volgt de procedure met voortraject. Hier vindt u meer info over het voortraject.

Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Willebroek

Openbaar onderzoek van 18/02/2020 tot en met 17/04/2020
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 24/01/2020. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 18/02/2020 tot en met 17/04/2020 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN kan als volgt:
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 24/01/2020
openbaar onderzoek van 18/02/2020 tot en met 17/04/2020
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie
Bijlage V:
Bijlage VI:

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord