Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Hoe deelnemen aan dit openbaar onderzoek?

Iedereen kan opmerkingen en bezwaren indienen. Let wel: ze moeten betrekking hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.

Het plan inkijken kan:

  • op de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten.
  • bij Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. (Koning Albert II-laan 20, Graaf de Ferrarisgebouw, lokaal 04.G.48, 1000 Brussel).

Opmerkingen of bezwaren indienen kan op verschillende manieren:

  • digitaal via deze site. U vindt een link naar het formulier op de pagina van het GRUP in kwestie.
  • tegen ontvangsbewijs bij één van de gemeenten die vallen in het plangebied.
  • per brief versturen naar de Vlaamse Regering per adres, Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.

De Vlaamse Regering verwerkt de resultaten van het openbaar onderzoek en past het plan indien nodig aan. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het RUP definitief vaststellen.

De definitieve goedkeuring van het RUP is te verwachten ten laatste 210 dagen na het openbaar onderzoek. Maar als tijdens de procedure verlenging wordt gevraagd, dan kan het nemen van een beslissing uiterlijk nog 60 dagen langer duren.